Kristiansand Domkirke

Dovland har utført diverse restaureringsjobber for Kristiansand Domkirke.

Se bilder under for et innblikk i arbeidet.