Byggmester Dovland As

Restaurering

Med et nøyaktig håndlag gjenskaper vi bygningers detaljer slik de en gang var.

God kjennskap til byggeskikk og gamle teknikker, kombinert med dagens utstyr og erfaring, gjør at vi kan ta vare på et byggs karakter – enten det skal repareres eller bygges opp fra bunn av.

Ta kontakt med oss

Fyll ut e-post eller telefonnummer, så tar vi kontakt med deg!