Tordenskjoldsgate skole

Vinteren 2018 gjennomførte Dovland et omfattende restaureringsarbeid av gamle «Todda» barneskole.

Opprinnelig bestod jobben i utbedring av tak, men underveis i arbeidet dukket det stadig opp nye deler av bygget som behøvde vedlikehold.

Se bilder under for innblikk i arbeidet!