Spareskillingsbanken

Dovland har i en årrekke bistått Spareskillingsbanken med utbygging og tilpasning av nye og eksisterende kontorlandskap.

I tillegg til arbeidet med fronter til skrankene i bankens kundeavdeling i første etasje jobber Dovland for øyeblikket med tilpasning av nye rom til styremøter og representasjon.