Vil du bli vår nye kollega?

Pr Mai 2024 skal BM Dovland fortsatt styrke teamet med 1-2 erfarne tømrere. En mulighet for deg?

– Først og fremst ønsker vi å få inn et par nye tømrere i aldersspennet 20-45 år. Du må ha svennebrev og gjerne noen års erfaringer, men utover dette er vi åpne for kandidater med ulike bakgrunner.

Det ligger flere både mindre og større oppdrag å venter, – både for private og for det offentlige. Og det gjelder både på rehabilitering og på restaurering.

– Variert

For det meste påtar Byggmester Dovland seg oppdrag innen ombygging, restaurering, tilbygg, bad, butikkinnredning, montering, samt mindre byggeoppdrag.  Kunder er både bedrifter og private. 

Eksempel på ombyggingsjobb utført av Byggmester Dovland.

– Vi er svært allsidige og har mange forskjellige typer jobber. I prosjektene kan vi også styre alt fra design og produksjon helt frem til monteringsjobben, og dermed hele oppbyggingen av enten kontorer, butikker eller hjem.

– Det er også sjeldent vi er på samme byggeplass mer enn et halvt år om gangen. Derfor kan nye tømrere hos oss få prøvd seg innen mye forskjellig , og få utvidet repertoaret sitt.

Pågangsmot og lærevillighet

Daglig leder Kenneth Jakobsen sier det viktigste de ser etter i en ny kandidat er pågangsmot og lærevillighet.

Restaureringsarbeid av Todda skole utført av Byggmester Dovland.

– Selv om vi har satt opp visse kriterier hos en idealkandidat ikke disse oppfylles. Vi ønsker å tenke bredt om hva slags kompetanse, type og erfaring vi kan få inn. Det aller viktigste er at du har «drive» og ønsker å lære, sier han.

Selv om en interessert kandidat ikke faller inn i aldersspennet 20-45 år bør vedkommende likevel sende en søknad, oppfordrer Jakobsen. 

– Fordi vi er så allsidige og varierte behøver vi heller ikke låse oss til en spesifikk bakgrunn og alder, understreker han.

Firmabil og firmahytte på Hovden

Som medarbeider i Dovland får man tilgang på flere goder. Dette inkluderer blant annet firmabil og firmahytte på Hovden.

– Vi tilstreber å holde oss innenfor vanlig arbeidstid fra 0700-1510, og jobber derfor sjeldent overtid, sier Jakobsen.

Eksempel på resepsjonsdisk produsert av Byggmester Dovland.

Dagens arbeidsmiljø består av håndverkere hvor den yngste er 19 og den eldste i 50-årene.

– Denne varierte sammensetningen tror vi er med på skape et sunt og trivelig miljø. Glem heller ikke at vi er en solid og tradisjonsrik bedrift, med røtter helt tilbake til 1962. Dette virker positivt inn på hverdagen hos oss.

Hva kan en ny tømrer lære hos Dovland?

– Det er egentlig bare fantasien som setter grenser hos oss. Vi skal være en pådriver for kompetanseheving, og vi legger gjerne aktivt til rette for dette. Gjelder både spennende jobber samt div kurs og videreutdanning.

– Så driver vi selvgående arbeid her, dermed lærer man seg å styre sin egen arbeidshverdag – etter det klassiske begrepet «frihet under ansvar». Kort sagt, hos Dovland kan man få det veldig greit!

For mer informasjon send mail til kenneth@dovland.no eller ring Kenneth 99004737